نمایشگاه «فرمیر و استادان نقاشی زندگی روزمره» در موزه لوور پاریس

نمایشگاه «فرمیر و استادان نقاشی زندگی روزمره» در موزه لوور پاریس
نگارش از Euronews

موزه لوور پاریس اقدام به برگزرای نمایشگاهی از نقاشی های یوهانس فرمیر، نقاش هلندی قرن ۱۷ کرده است. این نمایشگاه که «ورمیر و استادان نقاشی زندگی روزمره» نام دارد به بررسی آثار این هنرمند و مقایسه آنها با آثار دیگر هنرمندان هم عصر وی مانند ژرار دو، ژان استین و پیتر دو هوچ می پردازد.

بلز دوکوس، یکی از عوامل برگزار کننده این نمایشگاه می گوید: «نقاشی زندگی هر روزه شیوه ای خاص در نقاشی است و به زندگی روزانه آن دوران برای نمونه به نواختن موسیقی می پردازد. اینگونه نقاشی بسیار نمایشی است و سلیقه لطیف دوران را نشان می دهد.»

در میان آثار به نمایش در آمده، نقاشی دخترک شیرفروش و زن ترازو بدست از مطرح ترین کارهای فرمیر بشمار می روند.

بلز دوکوس درباره درونمایه کارهای این هنرمند می گوید: «جانمایه نقاشیهای او کلاسیک است. نواختن موسیقی و توربافی پیش از او مورد توجه نقاشان بوده است. ولی او آنها را زیبا و مانند مجسمه آنها را برجسته می سازد. او روانشناسی ویژه ای در کارهایش دارد. ویژگی ورمیر را در کارهای دیگران نمی بینید.»

این نمایشگاه تا بیست و دوم مه در موزه لوور دایر است.