طراح بلژیکی در هفته مد پاریس: غیر متداول و آوانگارد

طراح بلژیکی در هفته مد پاریس: غیر متداول و آوانگارد
نگارش از Euronews

در بخشی از هفته مد پاریس کلکسیون «گی لاروش» و «دریس ون نوتن» به نمایش در آمد.

کلکسیون «دریس ون نوتن» مجموعه ای غیر معمول بود که با موسیقی زنده و آوانگارد به نمایش درآمد. طراح بلژیکی که به غیر متداول بودن شهرت دارد، بار دیگر کارهایش را با امضای همیشگی عرضه کرد. دریس ون نوتن می گوید: «ایده این کلکسیون ارائه تصویری پیچیده و خام همزمان با هم است. از دو رنگ و تناقض آنها استفاده کردیم چون شوک ناشی از تناقض دو رنگ بیشتر از چند رنگ است.» لباس ها شامل گلدوزی و تزیینات مفصل در طیفی از صورتی و آبی دریایی است.

نمایش مد «گی لاروش» برای بهار و تابستان 2016، مجموعه ای از اشکال مردانه، وقار زنانه و دقت نظامی است. این دومین کلکسیون طراح تازه این نام تجاری است. کلکسیون مجموعه ای از رنگ های مات و ارتشی همراه کت و شلوارهای های نظامی با تزییناتی از درختان نخل و غروب آفتاب طلایی و نام آن «دردسر در بهشت» است.