نقاشی دیواری برزیل بازتاب مشکلات اجتماعی

نقاشی دیواری برزیل بازتاب مشکلات اجتماعی
نگارش از Euronews

یک هنرمند برزیلی با اسپری، رنگهای زنده و رسم نقاشی های در سراسر شهر سائوپولو، آگاهی عمومی را درباره مشکلات موجود بالا می برد. تکنیک هنری او تکرار

یک هنرمند برزیلی با اسپری، رنگهای زنده و رسم نقاشی های در سراسر شهر سائوپولو، آگاهی عمومی را درباره مشکلات موجود بالا می برد. تکنیک هنری او تکرار طرح های هندسی دایره و یا مربع است.

ادواردو کبرا برای این پروژه به نام «برجسته کردن واقعیت»، در تابستان ۲۰۱۵ ده دیوارنگاری را تکمیل کرده است. او می گوید: «هدف این پروژه بیان و یا در واقع برجسته کردن مشکلات شهر سائوپولو است. واقعیت هایی که در موارد بسیاری مردم محل و جامعه به طور کلی به آنها توجهی نکرده اند. این مثل ذره بین گرفتن روی مشکلات اجتماعی شهر است.»

سوژه نقاشی ها مردم عادی اند که با رنگهای زنده به آنها برجستگی و اهمیت داده شده است. یکی از این نقاشی های دیواری، زباله دانهایی با نام بهداشت، آموزش حمل و نقل و امنیت است و دیگری طرحی از یک دختر گمشده است.

علاوه بر کشیدن نقاشی دیواری از شاعران بی خانمان برزیلی و شخصیت های تاریخی، ادواردو کبرا در خارج از کشور نیز فعالیت هایی از جمله رسم تصویر آبراهام لینکلن و نلسون ماندلا در آمریکا داشته است.

مطالب مرتبط