بازدید سگها از یک نمایشگاه نقاشی در برلین

بازدید سگها از یک نمایشگاه نقاشی در برلین
نگارش از Euronews

در موزه «کوپفِرشتیشکابینت» یا موزه اتاق چاپ در برلین معمولا در طول تابستان اجازه ورود به سگها داده نمی شود اما امسال نمایشگاهی ویژه در این موزه با موضوع سگ برگزار شده است.

ابتدا قرار بود در این نمایشگاه که “Gone to the Dogs” یا «به خاطر سگ!» نام دارد تنها چهار شب به ورود بازدیدکنندگان همراه با سگهایشان اختصاص یابد اما تعداد این شب ها به دلیل استقبال و ثبت نام زیاد بازدیدکنندگان افزایش یافت.

البته همچنان برخی قوانین محدودکننده برای سگها وجود دارد: هیچ سگی بلندقدتر از ۵۰ سانتیمتر به دلیل کوچکی محل نمایشگاه اجازه ورود ندارد، ضمن اینکه تعداد سگ های حاضر به طور همزمان در نمایشگاه نباید از ۱۵ سگ بیشتر باشد.

لیدیا روزیا دورن، مسئول این نمایشگاه می گوید: «من شگفت زده شدم. اولین بار است که با سگها به نمایشگاه می آیم، آنها در ابتدا کمی هیجان زده بودند اما هیچ کدام از آنها پارس نکرد و همه آنها آرام بودند. بازدیدکنندگان هم واقعا خوب هستند و به موضوع سگها علاقه دارند. قشنگ است!»

سگ که به عنوان بهترین دوست انسانها هم شناخته می شوند برای قرنها الهامبخش هنرمندانی همچون رامبراند، اتو دیکس، آگوستینو کاراچی، آدولف منزل
(Adolph Menzel) و بسیاری دیگر بوده است.

تعدادی از تابلوهای نقاشی درست به اندازه قد یک سگ بر روی دیوار نمایشگاه نصب شده اند تا آنها هم بتوانند به خوبی این نقاشی های را تماشا کنند.

یک بازدیدکننده که با سگ خود به نمایشگاه آمده است، می گوید: «نمی دانم [سگم] تا چه حد از این نمایشگاه بهره می برد اما به نظرم از آن لذت می برد. او دوستان جدیدی پیدا می کند و هنگامی که نقاشی های کوچک در سطح دید خودش هستند از آنها لذت می برد.»

یکی دیگر از بازدیدکنندگان صاحب سگ می گوید: «فکر کنم که ایده خوبی بود تا از کسانی که موضوع نمایشگاه هستند، دعوت شود.»

با این حال روشن نیست آیا سگها واقعا از این بازدید فرهنگی لذت می برند یا اینکه ترجیح می دهند که به پارک بروند و بدون مزاحمت آفرینی به گردش خودشان بپردازند.

این نمایشگاه تا روز ۲۰ سپتامبر در برلین ادامه دارد و سگها برای بازدید از آن از پرداخت هزینه بلیط معاف هستند.