نغمه های بومی کشور مالی در آلبوم جاز - بلوز «سانگوی بلوز»

نغمه های بومی کشور مالی در آلبوم جاز -  بلوز  «سانگوی بلوز»
نگارش از Euronews

گروه «سانگوی بلوز» از کشور مالی اولین آلبوم خود را منتشر کردند. نام آلبوم این گروه چهارنفره «موسیقی در تبعید» و خلاصه ای از زندگی و گذشته دردناک گروه در شهر زادگاهشان است.

وقتی که اسلام گرایان افراطی موسیقی را در شهر تیمبوکتو ممنوع کردند، آنها سال 2012 به شهر بامامو، پایتخت مالی گریختند. الیو توره، خواننده و گیتاریست گروه با اشاره به وضعیت زادگاهش در کنترل اسلام گرایان افراطی می گوید: «موسیقی ممنوع بود. هیچ دولت یا نهادی وجود نداشت و در این وضع کودتا شد. در مناطق تحت کنترل جهادی های افراطی اگر کسی دزدی می کرد دستش را قطع می کردند، اگر با دختری بودی شلاق می خوردی، در تلفنت موزیک داشتی آنرا می گرفتند و خرد می کردند. ابزار موسیقی دستت بود آنرا می شکستند.»

گروه «سانگوی بلوز» کارشان را از خواندن در محفل دوستان و عروسی ها شروع کردند. پس از انتشار آلبوم، اخیرا اجرای آنها در لندن پیش فروش شد. الیو توره می افزاید: «دنیای موسیقی همیشه از هر نوع گفتگوی سیاسی مهمتر است. موسیقی از سیاست بالاتر است. همه به آن گوش می دهند. به همه جا می رود.»

موسیقی «سانگوی بلوز» ترکیب نغمه های شمال و جنوب مالی است، با اینحال از موسیقی مدرن غربی از جمله موسیقی جیمی هندریکس نیز بهره برده است.