یکی از بازماندگان قتل عام اوتایا: "در یک ساعت بزرگ شدم"

یکی از بازماندگان قتل عام اوتایا: "در یک ساعت بزرگ شدم"
نگارش از Euronews

“ایدا کنودسِن“، یکی بازماندگان کشتارِ جزیرۀ “اوتایا” در نروژ است.

پس از وقایع اسفناک اوتایا، او که رهبر جوانان حزب کارگر در شهر “بائروم” در نروژ است، گفت: “در یک ساعت، بزرگ شدم. تجربۀ اوتایا به من مسئلۀ مهمی را آموخت و آن درک و تحمل دیگران است. مردم متفاوت هستند و فرهنگ و مذهب مختلف دارند. شما نباید فکر کنید که همه باید دقیقاً مانند شما باشند.”

حملۀ اوتایا، منجر به کشته شدن ۷۷ نفر شد و پس از آن آندرس برینگ برویک اعلام کرد، می خواسته نروژ را از “هجوم مسلمانان” محافظت کند.

ایدا کنودسِن اضافه می کند: “نباید مدارسی تنها با دانش آموزان چینی یا مسلمانان یا غیره وجود داشته باشد. دانش آموزان باید با هم قاتی باشند.

به کمک طرحی به نام «جوانان در عمل» (http://youpeers.eu) که از طرف اتحادیه اروپا حمایت می شود، سمینارهایی برای “گفتگوی فرهنگ ها میان جوانان” سازماندهی می شود.

(ادامۀ این مصاحبه را به زبان انگلیسی، در اینجا دنبال کنید.)