فرهنگ بدون مانع

فرهنگ بدون مانع
نگارش از Euronews

شاید خلاقیت یکی از بهترین ابزار برای انتقال پیام ها باشد. یک گروه از طراحان جوان در لیوبلیانا، پایتخت اسلوونی، در حال تدارک عملیات ویژه هستند.

هدف آنها از میان برداشتن موانع بر سر راه افرادی است که خواهان شرکت در رویدادهای پایتخت اروپایی فرهنگ هستند که در شهر ماریبور، دومین شهر بزرگ اسلوونی برگزار می شود.

آنها پنج سال پیش، انجمن فرهنگی-محیط زیستی “اسمتومت” را تاسیس کردند که هدف آن، حل مسئله ضایعات است.

اکنون آنها در حال ساخت علامت های مخصوص برای نابینایان هستند.

ماموریت جدید “اسمتومت“، قابل دسترس ساختن رویدادهای فرهنگی برای همگان است. این طرح، سفارش “سازمان ماریبور ۲۰۱۲، پایتخت اروپایی فرهنگ” است.