توصیه گروه "گیفت" برای موفقیت در عرصه هنری

توصیه گروه "گیفت" برای موفقیت در عرصه هنری
نگارش از Euronews

برای شنیدن توصیه “گیفت” (به زبان انگلیسی) درمورد پشتکار حرفه ای در عرصه هنری و فرهنگی، اینجا کلیلک کنید.