مقصد ۳۳ میلیارد یورویی که به طور شخصی از اتحادیه اروپا خارج شد، کجاست؟

Access to the comments نظرها
نگارش از یورونیوز فارسی
انتقال پول
انتقال پول   -   کپی رایت  CANVA

ساکنان کشورهای عضو اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۰ میلادی در مجموع ۳۳.۴۳۳ میلیارد یورو به سایر کشورها و مناطق خارج از این اتحادیه منتقل کردند و در مقابل، تنها ۱۱.۵۱۵ میلیارد یورو وارد کشورهای عضو اتحادیه شد که نشان دهنده کسری ۲۲.۱ میلیارد یورویی است.

اداره آمار کمیسیون اروپا(یورواستات) با انتشار گزارشی در مورد نقل و انتقال مالی شخصی شهروندان ساکن اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۰ اعلام کرد که آسیا(به استثنای خاور نزدیک و میانه)، شمال آفریقا و کشورهای اروپایی خارج از اتحادیه اروپا هر یک مقصد ارسال حدود ۲۰ درصد از مجموع پول خارج شده از اتحادیه اروپا بوده است.

بر پایه این گزارش در سال ۲۰۲۰ میلادی ۶.۸۴۵ میلیارد یورو به طور شخصی از اتحادیه اروپا به آسیا و ۶.۷۹۷ میلیارد یورو به شمال آفریقا و ۶.۵۲۶ میلیارد یورو نیز به کشورهای اروپایی خارج از اتحادیه منتقل شده است.

در مقابل، ۵۴ درصد از پولی که به طور شخصی وارد اتحادیه اروپا شده از مقصد کشورهای اروپایی خارج از این اتحادیه بوده که رقمی معادل ۶.۲۷۳ میلیارد یورو گزارش شده است. جریان ورود پول از آمریکای شمالی با سهم ۱۹ درصدی و ارزش ۲.۱۸۸ میلیارد یورویی در جایگاه دوم قرار داشته است.

یورواستات خاطرنشان کرده که جریان خروج شخصی پول از اتحادیه اروپا از سال ۲۰۱۵ روندی صعودی داشته و در مجموع ۳۳ درصد افزایش یافته که علت اصلی آن رشد ارسال پول از سوی مهاجران به کشورهای زادگاهشان بوده است.