حضور بیش از ۲۵۰۰ نفر در تظاهرات ممنوعه همبستگی با فلسطین در پاریس؛ پلیس ۴۴ نفر را بازداشت کرد

حضور بیش از ۲۵۰۰ نفر در تظاهرات ممنوعه همبستگی با فلسطین در پاریس؛ پلیس ۴۴ نفر را بازداشت کرد

۲۵۰۰ تا ۳۵۰۰ نفر روز شنبه در تظاهرات همبستگی با مردم فلسطین در پاریس شرکت کردند. 

۲۵۰۰ تا ۳۵۰۰ نفر روز شنبه در تظاهرات همبستگی با مردم فلسطین در پاریس شرکت کردند. 

از دقایقی پیش از شروع رسمی تظاهرات درگیری میان معترضان و نیروهای ضد شورش آغاز شد. 

۴۴ نفر در جریان این تظاهرات بازداشت شدند. یک مامور ژاندارمری هم در پی درگیری با معترضان زخمی شد. 

پلیس برای متفرق کردن تظاهرکنندگان از نارنجک‌های صوتی، ماشین آب‌پاش و گاز اشک‌آور استفاده کرد. 

با وجود ممنوعیت برگزاری تظاهرات در پاریس از سوی فرمانداری پایتخت، سازماندهندگان از حامیان خود خواستند تا طبق برنامه ساعت ۱۵ تجمع خود را آغاز کنند.

تازه‌ترین ویدیو