دادستان کل دیوان دادگستری اروپا مجارستان را به نقض قوانین مهاجرتی اتحادیه اروپا متهم کرد

Access to the comments نظرها
نگارش از یورونیوزفارسی
مقر دیوان دادگستری اتحادیه اروپا
مقر دیوان دادگستری اتحادیه اروپا   -   کپی رایت  Geert Vanden Wijngaert/Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved.

دادستان کل دیوان دادگستری اتحادیه اروپا پنجشنبه دولت مجارستان را متهم کرد که قوانین اتحادیه اروپا در زمینه رفتار با مهاجران و پناهجویان را در سال ۲۰۱۸ نقض کرده است.

دادستان کل می گوید دولت ویکتور اوربان، نخست وزیر، با اعمال مجازات های کیفری علیه فعالینی که در حفاظت از پناهجویان اقدام و سازماندهی می کنند،‌ در اجرای درست قوانین اتحادیه اروپا دچار لغزش شده است.

به گفته دادستانی کل دیوان دادگستری اتحادیه اروپا «جرم انگاری این فعالیتها» تضمین هایی را که قانونگذاران اروپایی برای حمایت و حفاظت از پناهجویان و حامیان آنها در نظر گرفته است، نقض می کند.

دیوان دادگستری اتحادیه اروپا به ندرت نظری مخالف جهت گیری های دادستانی کل این دیوان دارد.