پژوهشگران: کانگرو می‌تواند عامدانه با آدمی ارتباط برقرار کند

Access to the comments نظرها
نگارش از یورونیوز فارسی
کانگرو و ارتباط با انسان
کانگرو و ارتباط با انسان   -  کپی رایت  آسیوشیتد پرس

نتیجهٔ پژوهشی تازه نشان می‌دهد که جانورانی نظیر کانگرو که اهلی نشده‌اند نیز می‌توانند مانند جانوران اهلی از روی عمد با آدمی ارتباط برقرار کنند.

در آزمایش پژوهشگران دانشگاه روهمپتون روشن شد که کانگروها برای دست یافتن به‌غذایی که در قفسی بسته نزدیکشان قرار داده شده بود مستقیما به آدمی نگاه می‌کردند. این نوع آزمایش را اصطلاحاً «آزمایش مشکل حل‌نشدنی» می‌نامند.

در این آزمایش که در سه نقطهٔ مختلف از استرالیا صورت گرفت، ۱۰ تا از ۱۱ کانگرویی که مورد آزمایش قرار گرفتند رفتار مشابهی داشتند و به‌شکل متناوب به فرد حاضر و قفس حاوی غذا نگاه می‌کردند، امری که از نظر پژوهشگران نشانگر شکل ارتقا یافته‌ای از ارتباط است.

به اینستاگرام یورونیوز فارسی بپیوندید

دکتر آلن مک‌الیگوت سرپرست این مجموعه آزمایش تحقیقی می‌گوید: «با این مطالعه دریافتیم که جانوران (غیر اهلی نیز) ارتباط با انسان را می‌آموزند و این که خیره شدن به آدمی برای دست یافتن به خوراک منحصر به حیوانات خانگی نیست و کانگرو نیز رفتاری دقیقا مشابه سگ، اسب و بز نشان می‌دهد.»

همین پژوهشگران پیشتر شیوه ارتباط حیوانات اهلی نظیر سگ و بز را با آدمی بررسی کرده بودند تا تاثیر اهلی و خانگی شدن جانور را بر نوع ارتباطش با آدمی روشنتر کنند. آنان دریافته بودند که جانوران اهلی نظیر بز نیز می‌توانند علائم و حرکات انسانی نظیر اشاره به جای خاصی را در محیط درک کنند.

مطالعهٔ تازهٔ این امکان را مطرح می‌کند که جانوران ممکن است رفتار خود را برای تعامل با آدمی تغییر دهند. کانگروها بومی استرالیا و عمدتا محبوبند، اما گاه به چشم گونه‌ای دیده می‌شوند که ازدیادش دیگر گونه‌ها یا زیست‌بوم را تهدید می‌کند. پژوهشگران استرالیایی امیدوارند که این مطالعه‌ نگاه عمومی به این جانوران را بهبود ببخشد.