شنیدن سمفونی کیهان؛ صدابخشی ناسا به اطلاعات رسیده از اجرام فضایی

تصویری از پدیدهٔ خوشهٔ گلوله‌ای
تصویری از پدیدهٔ خوشهٔ گلوله‌ای   -  Copyright  آسیوشیتد پرس
نگارش از یورونیوز فارسی

«برای هر طول موج خاصی، گروهی ساز ویژه در نظر گرفته شده، مثلا برای اطلاعات بنفش‌رنگ تلسکوپ هابل سازهای زهی انتخاب شده است.»‌

ناسا، آژانس فضایی ایالات‌متحده ویدئوهای تازه‌ای منتشر کرد که در آنها با فنآوری «صدابخشی به اطلاعات رسیده از اجرام و پدیده‌های فضایی» می‌توان به آوای کیهان گوش سپرد.

تکنیکی که کارشناسان ناسا آنرا «صدابخشی به داده‌ها» می‌نامند، اطلاعات مخابره‌شده ازسوی تلسکوپ‌های فضایی «هابل» و «اسپیتزر»، و رصدخانهٔ پرتو ایکسِ «چاندرا»، را با هم تلفیق کرده، برای هر گروه از اطلاعات رسیده، صدای سازی در نظر گرفته است.

در مجموع، سه ویدئوی کوتاه با این تکنیک ساخته و منتشر شده که اولین آنها به نمایش تصویر و پخش اصوات مربوط به پدیدهٔ موسوم به «خوشهٔ گلوله‌ای» اختصاص دارد، دومین ویدئو صدا و تصویر مربوط به سحابی خرچنگ را نمایش می‌دهد و سومین ویدئو نیز تحولات اَبَرنواَختر ۱۹۸۷.آ را در چند سال اخیر به زینت صوت و تصویر می‌آراید.

اطلاعات رصدخانهٔ پرتو ایکس چاندرا، نوری را ثبت می‌کند که از بازهٔ درک چشم آدمی بیرون است، اما در این ویدئوها، نور صورتی‌رنگی به‌جای این نور نامرئی قرار داده شده تا بتوان آن را دید.

در شیوهٔ «صدابخشی به داده‌ها»، اطلاعات رسیده، نخست از چپ به راست مرتب شده، به هرلایه از آنها یک بازهٔ فرکانسی خاص نسبت داده می‌شود. به‌گونه‌ای که برای نمونه، در ویدئوی نخست (ویدیوی بالا) پایین‌ترین فرکانس‌ها نشان‌دهندهٔ اطلاعات مربوط به مادّهٔ تاریک‌اند، بالاترین فرکانس‌ها به پرتو ایکس اشاره دارند،‌ و فرکانس‌های میانه هم به تصاویر مخابره شده از تلسکوپ هابل مربوط است.

برای صدا بخشیدن به هر طول موج خاصی، گروهی ساز خاص در نظر گرفته شده، مثلا برای اطلاعات تصویریِ بنفش‌رنگ تلسکوپ هابل، ساز زهی انتخاب شده،‌ حال‌آنکه برای داده‌های سفید و آبیِ رصدخانهٔ چاندرا سازهای بادیِ برنجی، و برای اطلاعات فروسرخِ تلسکوپ اسپیتزر که به رنگ صورتی دیده می‌شود سازهای بادی چوبی انتخاب شده است.

برای تنوع‌بخشی به این سمفونی کیهانی، اصوات انتخاب شده، بر اساس جایی که اطلاعات در آن ارائه می‌شوند، اوج و فرود پیدا می‌کنند.

پروژه «صدابخشی به داده‌‌ها» بخشی از طرح آموزشی ناسا موسوم به «برنامهٔ کائناتِ یادگیری» است که با مدیریت مرکز پرتو ایکس چاندرا اجرا می‌شود.

مطالب مرتبط