چراغ سبز کمیته قوانین افغانستان؛ گام اول برای ثبت نام مادر در شناسنامه‌ برداشته شد

Rafiq Maqbool
Rafiq Maqbool   -  Copyright  AP Photo
نگارش از یورونیوز فارسی

موافقت مقامات افغانستان با این طرح پس از آن ممکن شد که شماری از مدافعان حقوق زنان در این کشور، در پنج سال گذشته با شیوه‌های مختلف از جمله راه اندازی کمپینی تحت عنوان «نامم کجاست؟» در شبکه‌های اجتماعی، خواستار ثبت نام مادران در شناسنامه‌های فرزندان شدند.

دفتر مطبوعاتی معاون دوم ریاست‌جمهوری افغانستان روز سه‌شنبه اعلام کرد که طرح تعدیل برخی از مواد قانون ثبت احوال نفوس در افغانستان از جمله درج نام مادر در شناسنامه تایید شده است.

وبسایت خبری «اطلاعات روز» نیز به نقل از احمدجاوید رسولی، رئیس اداره ملی احصائیه و معلومات افغانستان اعلام کرد که کمیته قوانین افغانستان به ریاست معاون دوم ریاست‌جمهوری، در پاسخ به درخواست فعالان زن مبنی بر درج نام مادر در تذکره تابعیت، پس از بحث و بررسی این طرح را با اکثریت قاطع تایید کرده است.

موافقت مقامات افغانستان با این طرح پس از آن ممکن شد که شماری از مدافعان حقوق زنان در این کشور، در پنج سال گذشته با شیوه‌های مختلف از جمله راه اندازی کمپینی تحت عنوان «نامم کجاست؟» در شبکه‌های اجتماعی، خواستار ثبت نام مادران در شناسنامه‌های فرزندان شدند.

موضوع این کمپین در سال جاری در پارلمان افغانستان مطرح شد و نمایندگان مردم وعده بررسی آن را دادند.

کمپین «نامم کجاست؟» بخشی از تلاش مدافعان حقوق زنان در افغانستان برای احیای فرصت‌های حضور زنان افغان در عرصه‌های اجتماعی، بیست سال پس از خروج طالبان بوده و موافقت اولیه مقامات با درج نام مادر در شناسنامه نیز در چهارچوب برنامه ادغام اداره ثبت احوال نفوس در اداره ملی حصائیه و معلومات ممکن شده است.

این طرح باید برای اجرایی شدن، ابتدا در کابینه و سپس در پارلمان افغانستان به تصویب برسد.

در حال حاضر در شناسنامه‌های شهروندان افغان، تنها نام پدر و جد پدریِ فرد ثبت می‌شود.

مطالب مرتبط