دادگاه فدرال آمریکا به نفع یک تراجنسیتی برای استفاده از توالت پسران رای داد

Gloucester County High School senior Gavin Grimm, a transgender student, left, speaks during a news conference as ACLU attorney Gail Deady
Gloucester County High School senior Gavin Grimm, a transgender student, left, speaks during a news conference as ACLU attorney Gail Deady   -  Copyright  AP Photo
نگارش از یورونیوز فارسی

برای حامیان حقوق تراجنسیتی‌ها و همچنین گوین گریم، دانشجوی سابق دبیرستان گلاستر که ملزم شده بود از دستشویی‌های مطابق جنس بیولوژیکی او، یعنی زنانه یا دستشویی خصوصی استفاده کند، صدور این حکم پیروزی بزرگی به شمار می‌رود.

دادگاه تجدید نظر فدرال ویرجینیا روز چهارشنبه ممنوعیت استفاده از توالت پسران یک مدرسه برای یک پسر تراجنسیتی را غیرقانونی و تبعیض‌آمیز تشخیص داد و آنرا لغو کرد.

سه قاضی دادگاه تجدید نظر در حکمی گفتند که دبیرستان گلاسستر با اجازه ندادن به گوین گریم، دانش‌آموز سابق برای استفاده از توالت پسران، حقوق اساسی او را نقض کرده است.

برای حامیان حقوق افراد تراجنسیتی و همچنین برای گوین گریم که ملزم شده بود از دستشویی‌هایی که مطابق جنس بیولوژیکی او که زن شناسایی شده یا دستشویی خصوصی استفاده کند، صدور این حکم پیروزی بزرگی به شمار می‌رود.

گوین گریم بعد از مشاهده حکم دادگاه گفت: «این حکم فوق‌العاده نه فقط برای من که برای تمام ترنس‌ها در سراسر کشور است. تمام دانش‌آموز ترنس باید حق استفاده از چیزی را داشته باشند که من حقش را نداشتم.»

وکیل مدیران دبیرستان گلاسستر گفته است که قانون تبعیض بر اساس جنس و نه هویت جنسی را مورد توجه قرار داده است و از آنجا که گوین گریم عمل جراحی برای تغییر جنسیت را انجام نداده و هنوز دارای دستگاه تناسی زنانه است بنابراین مدیران مدرسه او را زن در نظر گرفته‌ بودند.

گوین گریم که در سال ۲۰۱۷ از دبیرستان فارغ‌التحصیل شد، اکنون ۲۱ سال دارد و از فعالان حقوق افراد تراجنسیتی در کالیفرنیاست. او در سال ۲۰۱۷ بخاطر مبارزه‌اش برای حق استفاده از دستشویی پسران دبیرستان، جایزه‌ای افتخاری از وزارت دادگستری در واشنگتن دریافت کرد.

مطالب مرتبط