آلبوم عکس معترضان به خشونت های پلیس و نژادپرستی در بروکسل

Access to the comments نظرها
نگارش از نیما قدکپور
معترضان به خشونت پلیس در بروکسل
معترضان به خشونت پلیس در بروکسل   -  کپی رایت  نیما قدکپور

روز یکشنبه بروکسل پایتخت بلژیک نیز صحنه اعتراضات علیه خشونتهای قومی و نژادی پلیس و درگذشت جورج فلوید بود.

نیما قدکپور
دختربچه ای با پلاکاردی دردست که روی آن نوشته:‌ تغییر در راه استنیما قدکپور
نیما قدکپور
سیاه بودن نعمت بزرگی استنیما قدکپور
نیما قدکپور
تظاهرات بروکسلنیما قدکپور

با وجود اینکه شهرداری بروکسل برگزاری گردهمایی بزرگ را قدغن اعلام کرده بود اما بیش از ده هزار نفر خود را به مقابل دادگستری بروکسل رساندند تا در این گردهمایی شرکت کنند.

نیما قدکپور
مشتان گره کرده معترض سیاه پوستنیما قدکپور

تظاهرات کنندگان با پلاکاردهای مهمی چون « زندگی سیاهان اهمیت دارد»‌ و «مثل روز روشن است که پلیس آدمکش است» و « سیاه زیباست»‌ و شعارهای دیگری با مضمون حمایت از جنبش ضدنژادپرستی در این تجمع شرکت کردند.

نیما قدکپور
معترضان به خشونت پلیس بروکسلنیما قدکپور

در میان سخنرانان چندتن از خویشاوندان قربانیان خشونت پلیس در بلژیک نیز حضور داشتند. ده ها نفر در دو دهه اخیر در بازداشت پلیس بلژیک جان باخته اند. بیش از دو سوم قربانیان را شهروندان رنگین پوست این کشور تشکیل می دهند.

پس از پایان گردهمایی که کاملا آرام برگزار شد گروهی از معترضان با نیروهای پلیس درگیرشدند. پلیس بروکسل اقدام به پرتاب گازاشک آور کرد. برخی از معترضان نیز شیشه ایستگاه های اتوبوس و چند مغازه را شکستند.

نیما قدکپور
شکستن ویترین مغازه سی اند اینیما قدکپور
نیما قدکپور
معترضان به خشونت پلیس علیه رنگین پوستان در بروکسلنیما قدکپور