پلیس آلمان به خانه اعضای گروه‌ «شهروندان رایش»‌ یوروش برد

Access to the comments نظرها
نگارش از نیما قدکپور
`پلیس آلمان و اسناد جعلی مصادره شده
`پلیس آلمان و اسناد جعلی مصادره شده   -   کپی رایت  Peter Endig/(c) dpa-Zentralbild

پلیس در آلمان به ده ها خانه مرتبط با گروه‌‍‌های مخالف دولت که مظنون به ساخت اسناد جعلی و تقلبی هستند، یورش برد.

یورش پلیس در دو شهر کارلسروهه و اشتوتگارت انجام شد.

به گفته دادستان‌های این دو شهر در ۲۵ خانه ای که تحت جستجو و تحقیقات پلیس قرار گرفته اند، ۳۱ نفر از مظنونین عضویت در گروه راست افراطی « جنبش شهروندان رایش»‌ بازداشت شدند.

اعضای این جنبش مخالف قوانین دولت هستند و همواره از اجرای آنها هم سرباز زده اند.

پلیس آلمان در دو سال اخیرتمرکز ویژه‌ای روی اعضای این جنبش و چند گروه راست گرای افراطی و فاشیستی آلمان دارد.

این گروه در سال های اخیر، عامل خشونت‌های بی سابقه علیه مهاجران و یا آلمانی‌های مهاجرتبار، خصوصا مسلمانان بوده‌‌اند.

به گفته دادگاه آلمان که دستور پیگرد و جستجوی خانه های اعضای جنبش «شهروندان رایش»‌ را داده است، اعضای این گروه در این خانه‌ها مشغول جعل گواهینامه، کارت های شناسایی و سایر مدارک هویتی بوده‌اند.