پیروزی دیگر برای راستگرایان افراطی آلمان در انتخابات ایالتی شرق

Access to the comments نظرها
نگارش از یورونیوز
 پیروزی دیگر برای راستگرایان افراطی آلمان در انتخابات ایالتی شرق

راستگرایان افراطی در آلمان پیروزی مهم دیگری بدست آوردند.

حزب آلترناتیو آلمان در انتخابات محلی در شرق آلمان، از دو حزب سنتی که پس از اتحاد آلمان همواره قدرت را در دست داشته‌اند پیشی گرفت و توانست جایگاه دوم را از آن خود کند.

این انتخابات در ایالت تورینگن آلمان برگزار شد. حزب چپ‌های آلمان در جای اول ایستاد و حزب راستگرای افراطی «آلترناتیو برای آلمان» مکان دوم را از آن خود کرد.

تورینگن یکی از شرقی‌ترین ایالت‌های آلمان است.

نفر اول صندوق های رای، لیست رهبر حزب چپ های آلمان، بودو راملو بود. وی توانست در مجموع نزدیک به ۳۰ درصد آرا از آن خود کند. چپ‌ها تنها حزب تاریخی این منطقه هستند که آرای خود را از دست نداده‌اند. در مقابل حزب حاکم، دموکرات مسیحی و حزب سوسیال دموکرات ریزش آرای مهمی را تجربه کردند.

حزب آلترناتیو برای آلمان نیز که در یک دهه اخیر قدرت گرفته است و کمتر از سه سال است که در پارلمان آلمان کرسی دارد توانست با کسب کمتر از ۲۴ درصد آرا پیروز بزرگ این انتخابات لقب گیرد.

حزب حاکم دموکرات مسیحی، حزب متبوع صدر اعظم آلمان که همواره پیروز مسلم انتخابات ایالتی بود تنها با کسب ۲۲.۷ درصد آرا در جای سوم قرار گرفت.

سوسیال دموکرات‌ها نیز با کاهش کمتر از ۴ درصدی آرای خود نسبت به دوره قبل تنها ۸.۷ درصد را از آن خود کردند تا در جایگاه چهارم قرار گیرند. حزب دموکرات با کسب نزدیک به ۵ درصد آرا در جای پنجم قرارگرفت و به نظر می‌رسد این حزب به دلیل عدم کسب حد نصاب نمی‌تواند نماینده‌ای به پارلمان ایالتی بفرستد.

تورینگن با جمعیت ۲ میلیون و ۲۲۱ هزار نفری پارلمان مهم ایالتی دارد که در آن ۸۸ نماینده در قانونگذاری شرکت می کنند. در انتخابات اخیر ۶۵ درصد واجدین شرایط شرکت کرده‌اند.