مرکل مسئولیت شکست حزبش در انتخابات ایالتی را پذیرفت

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
مرکل مسئولیت شکست حزبش در انتخابات ایالتی را پذیرفت

پیروزی حزب راستگرا و پوپولیست « بدیلی برای آلمان» بر حزب اتحادیه دمکرات مسیحی در انتخابات پارلمانی ایالت مکلنبورگ ـ فورپومرن آنگلا مرکل، صدراعظم را در بهت و حیرت فرو برده است.

خانم مرکل که به نظر می رسد قربانی سیاست های یک ساله اخیر در قبال پناهجویان است با پذیرفتن مسئولیت این شکست از موضع و تصمیم خود عقب ننشسته و برحقانیت آن تاکید دارد. او در این ارتباط گفت: «نتیجه انتخابات با سیاست های ما در زمینه پناهجویان مرتبط است. من رهبر حزب و صدر اعظم و در نتیجه مسئول هستم و فکر می کنم تصمیم ما درست بوده و باید به راهمان ادامه دهیم. ما و قبل از همه من، باید به بازگرداندن اعتماد به مردم کمک کنیم.»

«ما از عهده این کار بر می آییم» شاه بیت سخنان خانم مرکل طی یک سال گذشته بوده اما نتیجه این انتخابات نشان می دهد که وی در متقاعد کردن هموطنانش چندان موفق نبوده است.

فراوکه پتری، رهبر حزب بدیلی برای آلمان که به شدت مخالف سیاست های مهاجرتی مرکل است با خرسندی از نتیجه انتخابات گفت: «این نتیجه شکست سختی برای حزب اتحادیه دمکرات مسیحی است بویژه که ایالت مکلنبورگ ـ فورپومرن قلمرو سیاسی آنگلا مرکل محسوب می شود. ما باید به تلاش برای شکست او ادامه دهیم.»

حزب پوپولیست بدیلی برای آلمان با بهره برداری از مساله پناهجویان و نگرانی های امنیتی شهروندان آلمانی توانسه به موفقیت چشمگیری در انتخابات ایالتی دست یابد و بیم آن می رود که در آینده ای نه چندان دور این حزب قدرتمندتر شود.