شکایت جرمی کوربین از روزنامه تایمز لندن

شکایت جرمی کوربین از روزنامه تایمز لندن
نگارش از Euronews

رهبر حزب کارگر به اتهام ترویج دروغ و شایعه علیه خود از روزنامه تایمز لندن به یک مقام دولتی شکایت کرد.

جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر بریتاینیا، از مسئول حقوق شهروندی دولت خواست درباره گزارش روزنامه تایمز تحقیقات جدی انجام دهند.

این روزنامه در یک گزارش بدون ذکر نام چند کارمند عالی رتبه دولتی، از قول آنها نوشت که این مقامات نسبت به نخست وزیری احتمالی کوربین و ادامه رهبری او بر حزب کارگر نگران هستند چرا که وی از لحاظ وضعیت «سلامت جسمانی و روانی» ضعیف است.

کوربین با ارسال نامه به یکی از معاونان کابینه بریتانیا و مسئول حقوق شهروندی نوشت: « این گزارش و طرح چنین موضوعی به اصل بی طرفی خدمات رسانه ای ضربه وارد کرده و عملکرد سالم دموکراسی ما را تضعیف می کند.»

وی با طرح چنین موضوعی از این مقام بریتانیایی خواست تا تحقیقات مستقلی در ارتباط با این گزارش صورت گیرد.

ماه گذشته روزنامه تایمز چاپ لندن از قول برخی از کارمندان عالی رتبه دولتی نوشت که کوربین باید ناگزیر از رهبری حزب کارگر بدلیل مشکل سلامتی استعفادهد. جرمی کوربین هفتاد ساله در نامه اش به دولت تاکید کرد که در شرایط بسیار خوبی از لحاظ سلامت عمومی قراردارد.

به کانال تلگرام یورونیوز بپیوندید

مطالب مرتبط