افسوس جوانان بریتانیایی از برقراری اولین رابطه جنسی در نوجوانی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
افسوس جوانان بریتانیایی از برقراری اولین رابطه جنسی در نوجوانی

نتیجه یک نظرسنجی نشان می دهد بریتانیایی هایی که در نوجوانی اولین رابطه جنسی خود را داشته اند امروز ناراضی هستند.

یک سوم زنان و یک چهارم مردانی که پیش از بیست سالگی رابطه جنسی داشته اند می گویند افسوس می خورند چرا اینقدر زود اولین رابطه جنسی را برقرار کرده اند.

طبق قوانین نوجوانان از شانزده سالگی به بعد می توانند رابطه جنسی داشته باشند. اما نتایج تحقیقات مرکز ملی رفتارهای جنسی بریتانیا نشان می دهد که شانزده سالگی سن خوبی برای شروع رابطه جنسی نیست.

محققین دانشکده بهداشت لندن در این نظرسنجی از ۳۰۰۰ زن و مرد بین سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲ سوال پرسیده اند.

پاسخ ها نشان داد که تقریبا ۴۰ درصد زنان جوان و ۲۶ درصد مردان جوان احساس کردند که اولین تجربه جنسی آنها "در زمان مناسب" اتفاق افتاده است.

اما در پاسخ به سوال های بیشتر اغلب همین زنان و مردان آرزو می کردند که شاید بهتر بود بکارت خود را دیرتر از دست می دادند.

اکثر آنها، دو سوم، بین هفده تا هجده سالگی اولین رابطه جنسی خود را تجربه کرده اند.

یک سوم هم تجربه رابطه جنسی قبل از شانزده سالگی داشتند.

این نظرسنجی همچنین روی صلاحیت جنسی یا آمادگی جنسی تحقیق کرد. اینکه آیا فرد میتواند تصمیم منطقی بگیرد که برای اولین بار رابطه جنسی داشته باشد یا نه؟ به عنوان مثال، فرد مورد نظر باید به اندازه کافی آرام و موافق باشد تا رابطه جنسی صورت بگیرد و روی فشار شریک جنسی عمل نکند.

نیمی از زنان جوان اعلام کرده اند که بدون میل واقعی وارد اولین رابطه جنسی شده اند. یک دهم مردان هم چنین نظری داشته اند.