پرچم آلمان بجای بلژیک؛ خطای دیپلماتیک در بازدید پادشاه بلژیک از کانادا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
پرچم آلمان بجای بلژیک؛ خطای دیپلماتیک در بازدید پادشاه بلژیک از کانادا

در یک خطای نابخشودنی دیپلماتیک از پادشاه بلژیک در کانادا با پرچم آلمان بدرقه شد. روز دوشنبه دولت کانادا طی دیدار رسمی پادشاه فیلیپ و ملکه بلژیک از کانادا از پرچم سه رنگ آلمان به جای پرچم بلژیک استفاده کرد. هر دو پرچم رنگ‌های یکسانی دارند.

پرچم بلژیک:

پرچم آلمان:

زرد، قرمز و سیاه، اما سه رنگ پرچم آلمان افقی و پرچم بلژیک عمودی هستند. آخرین دیدار خانواده سلطنتی بلژیک از کانادا به سال ۱۹۷۷ باز می گردد.

خانواده سلطنتی بلژیک در یک هفته دیدار از کانادا از سه شهر اوتاوا، پایتخت، مونترال و کبک بازدید خواهد کرد. دیدار خانواده سلطنتی بازدیدی است به بهانه درخت هایی که ملکه وقت بلژیک در سال ۱۹۷۷ در اوتاوا کاشت.