سازمان ملل: هر گفت‌و‌گویی با کره شمالی باید با مذاکره درباره حقوق بشر همراه باشد

Access to the comments نظرها
نگارش از Ilia Nick
سازمان ملل: هر گفت‌و‌گویی با کره شمالی باید با مذاکره درباره حقوق بشر همراه باشد

گزارشگر سازمان ملل‌ در امور کره شمالی، خواستار آن شد که هر گفتگویی با این کشور در زمینه‌های هسته‌ای و امنیتی باید باید با بحث در زمینه حقوق بشر همراه شود.

توماس اوجیا کوینتانا،‌ گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه حقوق بشر در جمهوری خلق کره (کره شمالی) خطاب به شورای حقوق بشر ملل متحد گفت: «نظام جزایی گسترده و انواع محدودیتهای شدید در زمینه آزادی بیان،‌ ایجاد جنبش و نیز دسترسی به اطلاعات در این کشور سبب شده‌ که ترس از دولت ادامه پیدا کند و این امر مردم را طعمه مقامات دولتی می‌کند، مقاماتی که پاسخگوی هیچ بازخواستی نیستند.»

توماس اوجیا کوینتانا؛ گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره امور کره شمالی

نماینده کره شمالی در ژنو که این مدعا را تصدیق نمی‌کند در این زمینه اظهار نظری نکرد. حال آنکه نماینده اتحادیه اروپا نگرانی عمیق خود را نسبت به ادامه پایمال شدن حقوق بشر در این کشور ابراز کرد و افزود «برخی از این رفتارها می‌تواند جنایت علیه بشریت تلقی شود.»

بسته بودن نظام سیاسی، محدودیت رسانه‌ها و رفتار سختگیرانه دولت با شهروندان در کره شمالی همواره از سوی نهادهای مدافع حقوق بشر مورد انتقاد قرار گرفته است.