کشف آرامگاه ۴۴۰۰ ساله یک کاهن زن در مصر

 discovery of a tomb in Egypt
نگارش از Euronews

نقاشی‌های دیواری داخل آرامگاه نشان می دهند که این زن در فعالیت‌هایی چون شکار و ماهیگیری به طور مستمر شرکت داشته است.

باستان شناسان در نزدیکی قاهره و اهرام مصر یک آرامگاه ۴۴۰۰ ساله را کشف کرده اند. این آرامگاه به احتمال زیاد متعلق به یک زن کاهن و بلندپایه به نام «هتپت (Hetpet)» است که با خاندان سلطنتی در ارتباط نزدیک بوده است. نقاشی‌های دیواری داخل آرامگاه که به خوبی حفظ شده‌اند، این زن را در صحنه‌های مختلفی از جمله شکار و ماهیگیری نشان می‌دهند.

وزیر آثار باستانی مصر می‌گوید که در حال حاضر باستان شناسان زیادی در سراسر این کشور مشغول به کارند و انتظار می رود در سال ۲۰۱۸ اکتشاف‌های بیشتری نیز صورت گیرد.

این آرامگاه به هنگام حفاری در بخش غربی گورستان جیزه کشف شد که به داشتن اهرام بزرگ مشهور است. در سایت باستان شناسی جیزه در دو قرن گذشته گورستان‌های بزرگی کشف شده است. 

هرم بزرگ جیزه که در اصل همان هرم خئوپس (کئوپس) بزرگ‌ترین هرم از اهرام سه‌گانه مصر است، شهرتی جهانی دارد.

مطالب مرتبط