رئیس جمهوری جدید بلغارستان قانون مبارزه با فساد این کشور را وتو کرد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
رئیس جمهوری جدید بلغارستان قانون مبارزه با فساد این کشور را وتو کرد

رییس جمهوری بلغارستان یک روز پس از پذیرش موقت ریاست اتحادیه اروپا یک لایحه ضد فساد پیشنهادی پارلمان این کشور را وتو کرد.

استدلال رومن رادف این است که این لایحه به اندازه کافی موثر نیست و می تواند برای «آزار و اذیت مخالفان سیاسی مورد استفاده قرار گیرد.»

 اتحادیه اروپا چندین بار به بلغارستان درباره مبارزه با فساد هشدار داده است. در سالهای اخیر مقامات این کشور و سیاستمداران بارها متهم به فساد مالی و سوء استفاده از قدرت شده اند. اتحادیه اروپا می گوید بلغارستان آنچنان که شایسته یک کشور عضو این اتحادیه است در برابر فساد سیاستمداران نمی ایستد. به گفته سازمان مبارزه با فساد و شفافیت بین المللی بلغارستان فاسدترین کشور در میان همسایگان شرقی خود در اروپا است.

با وتوی رئیس جمهوری بلغارستان در رابطه با قانون مبارزه با فساد، لایحه آن دوباره به پارلمان این کشور بازمی گردد. قانونگذاران توانایی لغو حق وتوی رئیس جمهوری را دارند اما با توجه به تمرکز این قانون روی سیاستمداران بعید به نظر می رسد اکثریت نمایندگان خواهان اجرای چنین قانون پیشنهادی اتحادیه اروپا باشند.

کرنلیا نینوا از حزب سوسیالیست و رقیب حزب حاکم می گوید دولت بلغارستان بهترین فرصت برای مبارزه با فساد را از دست داد.