مجسمه های ترامپ و پوتین در بلغارستان

مجسمه های ترامپ و پوتین در بلغارستان

قرار گرفتن مجسمه های شبیه سازی شده روسای جمهور آمریکا و روسیه در کنار یکدیگر در موزه رترو در بلغارستان. ساخت این مجسمه ها که از جنس موم است دست‌کم ۶ ماه زمان برده است.

قرار گرفتن مجسمه های شبیه سازی شده روسای جمهور آمریکا و روسیه در کنار یکدیگر در موزه رترو در بلغارستان. ساخت این مجسمه ها که از جنس موم است دست‌کم ۶ ماه زمان برده است.

تازه‌ترین ویدیو