پلیس آلمان در جستجوی مظنون به آلوده کردن مواد خوراکی کودکان

پلیس آلمان در جستجوی مظنون به آلوده کردن مواد خوراکی کودکان
نگارش از Euronews

پلیس در جنوب آلمان به‌دنبال مردی است که مظنون به آلوده و سمی کردن مواد خوراکی بر ای کودکان است. او خواهان دریافت پول در ازای آلوده نکردن کالاهای خوراکی و دارویی است. این فرد خواهان دریافت ده‌هزار یورو شده است.

فرد مظنون که نزدیک پنجاه سال سن دارد تهدیداتش را با فرستادن میل به بیش از بیست مرکز عمده مواد خوراکی در شهر فریدریشهافن در جنوب آلمان آغاز کرد. پلیس شهر در نخستین واکنش تمامی مواد خوراکی کودکان را جمع‌آوری کرد و توانست پنج بسته آلوده را شناسایی کند. پلیس شهر از مردم خواسته تا در هنگام خرید دقت کنند.


در تصاویر بدست آمده از فرد مظنون، وی کلاه بر سر دارد. پلیس همچنین گفته فرد مظنون برای جلوگیری از شناسایی شدن، عینک بر چهره دارد.

مطالب مرتبط