طالبان: هدف حملات راکتی کابل جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا بوده است

طالبان: هدف حملات راکتی کابل جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا بوده است
نگارش از Euronews

مطالب مرتبط