پیکر ۴۰۰ نفر در سیرالئون از زیر گل‌و‌لای بیرون آورده شد

پیکر ۴۰۰ نفر در سیرالئون از زیر گل‌و‌لای بیرون آورده شد
نگارش از Euronews

مطالب مرتبط