جنگلهای جزیره کورس فرانسه در آتش می سوزند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
جنگلهای جزیره کورس فرانسه در آتش می سوزند

در جریان اتش سوزی در جزیره کورس فرانسه نزدیک به ۲۰۰۰ هکتار از مراتع و جنگلهای این منطقه خاکستر شد و بیش از هزار نفر ساکنان از جزیره جنوبی فرانسه تخلیه شده اند.

آتش سوزیها از دو منطقه یکی در مرکز جزیره و دیگری در بخش شمالی آن آغاز شدند. نزدیک به ۲۴ ساعت است که آتش نشانان فرانسوی در این منطقه سعی در خاموش کردن آتش دارند اما هنوز موفق به خاموشی کامل آن نشده اند.

وزش باد و خشکی و گرما مهمترین عامل گسترش آتش در این منطقه عنوان شده است.