فرانسه؛ سخنرانی ملی گرایانه ماکرون در جمع مقامات جدایی طلب جزیره کُرس

فرانسه؛ سخنرانی ملی گرایانه ماکرون در جمع مقامات جدایی طلب جزیره کُرس
Copyright 
نگارش از Euronews
هم‌رسانی این مطلبنظرها
هم‌رسانی این مطلبClose Button

امانوئل ماکرون بیستمین سالگرد قتل فرماندار فرانسوی جزیره کُرس را برای ایراد سخنانی ملی گرایانه در پی قدرت گرفتن جدایی طلبان جزیره کورس در ماههای اخیر انتخاب کرد.

آگهی

امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه سه شنبه با حضور در جزیره کورس در جنوب کشور با نمایندگان جدایی طلب این منطقه دیدار و گفتگو کرد. جزیره کرس مانند منطقه باسک و کاتالونیا در اسپانیا یکی از مهمترین مناطق اروپا است که بسیاری از شهروندان آن خواستار استقلال و جدایی از فرانسه  و دولت مرکزی هستند. به همین دلیل هم در سه دهه اخیر درگیری های زیادی میان نمایندگان دولت مرکزی فرانسه و رهبران جدایی طلب کورس بوقوع پیوسته است.

کُرس های فرانسه مانند شاخه شبه نظامی اتا در اسپانیا بارها سعی کردند نمایندگان دولت فرانسه در این جزیره را ترور کنند. یکی از مهمترین آنها ترور موفق فرماندار این جزیره ارینیاک بیست سال پیش بود و در همین زمینه امانوئل ماکرون سالگرد مرگ این فرماندار را برای دیدار و گفتگو با مقامات محلی انتخاب کرد. انتخاب چنین روزی دلیل دیگری هم داشت. دلیل دیگر آن این که برای اولین بار اغلب مقامات محلی این جزیره را استقلال طلبان و جدایی خواهان جزیره کُرس از فرانسه تشکیل می دهند.

جدایی طلبان کرس در گام اول خواستار خودمختاریهای بیشتر از فرانسه هستند. آنها می خواهند کنترل بسیاری از سازمان های اداری در جزیره را عهده دار باشند همانگونه که در برخی از جزایر خودمختار فرانسوی همچون مارتینیک و لارئونیون مشاهده می کنیم. آنها همچنین اعلام کرده اند که تاکنون هیچ تعهدی مبنی بر واگذارای اختیارات از سوی دولت مرکزی فرانسه دریافت نکرده اند. به گفته آنها این موضوع می تواند به تنش های میان این جزیره و کاخ الیزه بیفزاید. 

جدایی طلبان همچنین خواستار استفاده از زبان محلی خود در مدارس و حتی دانشگاهها هستند. از اوائل قرن نوزدهم میلادی و امپراطوری ناپلئون بناپارت زبان فرانسوی تبدیل به زبان واحد این کشور شده است و از همان زمان دولت مرکزی مانع از تدریس زبان های محلی دیگر در مدارس و دانشگاه ها شده است. 

دولت مرکزی فرانسه هم بدلیل ترس و واهمه از این که کُرس به کاتالونیای دوم تبدیل نشود قصد دارد نشان دهد که شهروندان این کشور حق ندارند رویای جدایی بپرورانند. فرق بزرگ جزیره کُرس با کاتالونیا در این است که این جزیره حتی بصورت خودمختاری هم اداره نمی شود و سرنوشت این جزیره و سیاست های کُرس در پاریس تعیین می شوند. امانوئل ماکرون در سخنان خود گفت که ترور فرماندار جزیره نابخشودنی بوده است و نمی توان صفحه تاریخ را به این زودی ها ورق زد و فراموش کرد. وی بار دیگر تاکید کرد که هیچ خواستی نمی توان یک حمله تروریستی را توجیه کند. وی گفت که با این ترور کُرس که جزیره مردانگی و جوانمردی است واقعا در نگاه جهانیان شرمنده شد.

وی گفت جدایی طلبان مردی را تنها به دلیل اینکه برای جمهوری فرانسه خدمت می کرد به قتل رساندند. این زشتی تاریخی هیچگاه از یادها نخواهد رفت. وی در پایان سخنانش اعلام کرد امیدوار است هیچگاه جمهوری فرانسه و نقش آن در کُرس کمرنگ نشود. 

طی دیدار ماکرون از این جزیره هواداران استقلال علیه دولت مرکزی فرانسه دست به تظاهرات زدند. 

هم‌رسانی این مطلبنظرها

مطالب مرتبط

دولت فرانسه مهیای اعطای «خودمختاری» به جزیره کُرس است

جنگلهای جزیره کورس فرانسه در آتش می سوزند

کسب اکثریت پارلمان، استقلال طلبان کاتالونیا را به آینده امیدوار کرد