وقتی صنعت شراب فرانسه برای مقابله با تغییرات آب و هوایی دست به دامن علم می شود

وقتی صنعت شراب فرانسه برای مقابله با تغییرات آب و هوایی دست به دامن علم می شود
نگارش از Euronews

آیا شراب در آینده حاوی مقدار کمتری الکل و میزان بیشتری قند خواهد شد؟ این مسئله به تغییرات آب و هوایی بستگی خواهد داشت.

آیا شراب در آینده حاوی مقدار کمتری الکل و میزان بیشتری قند خواهد شد؟ این مسئله به تغییرات آب و هوایی بستگی خواهد داشت.

شراب مشهور بوردو اینک با چنین خطری روبرو است. پدیده گرمایش زمین اینک به نگرانی اصلی صاحبان مزارع انگور در جنوب غرب فرانسه تبدیل شده است. آنها از سی سال پیش تاکنون برداشت های زودرس را دست کم دو یا سه هفته پیش از موعد مقرر آغاز کرده اند.

برای مقابله با این معضل، گروهی از دانش پژویان و متخصصین در بوردو از سال ۲۰۰۹ دست به کار شده اند. آنها سعی دارند راه هایی را برای منطبق کردن این صنعت با شیوه های کار در شرایط خاص جوی ناشی از بالا رفتن دمای هوا و خشکسالی در فصل تابستان بیابند.

این گروه علمی در حال حاضر مشغول بررسی ۵۲ نمونه مختلف انگور است که از چهار گوشه چهان برداشت شده است. هدف آنها تهیه فرمولی جدید برای شراب در آینده است.

مطالب مرتبط

موضوع داغ

مطالب بیشتر درباره

گرمایش و تغییرات آب و هوایی