NOCOMMENT

ویدیوها. اعتراض با تراکتور و تپاله گاو؛ کشاورزان خشمگین فرانسه بزرگراه‌ها را می‌بندند

کشاورزان فرانسه همگام با هم‌صنف‌های خود در دیگر کشورهای اروپا و در اعتراض به سیاست‌های دولت در قبال خودشان، بزرگراه‌ها را با تراکتورهای خود مسدود می‌کنند.

کشاورزان فرانسه همگام با هم‌صنف‌های خود در دیگر کشورهای اروپا و در اعتراض به سیاست‌های دولت در قبال خودشان، بزرگراه‌ها را با تراکتورهای خود مسدود می‌کنند.

آنان که اقدامات دولت را پاسخی درخور و مناسب به خواسته‌های خود نمی‌دانند برای مثال در «اَژان»، انبوهی از تپاله گاو و زباله‌های کشاورزی را در جلوی ساختمان مرکزی و دولتی شهر انباشت کردند.

کشاورزان فرانسوی نسبت به قیمت خرید محصولات خود، واردات ارزان قیمت، مقررات پیچیده زیست محیطی و نظام مالیاتی، خشمگین هستند.

آنان تهدید کرد‌ه‌اند از عصر یکشنبه بمدت چند روز جاده‌ها و بزرگراه‌ها در نزدیکی پاریس، پایتخت، را مسدود خواهند کرد.

گابریل آتال، نخست وزیر جدید امانوئل ماکرون، روز جمعه و در جریان بازدید از یک مزرعه گاوداری در جنوب فرانسه، مجموعه ای از اقدامات دولت را با هدف جلب حمایت آنان اعلام کرد، اقداماتی که کشاورزان آن را ناکافی می‌دانند.

تازه‌ترین ویدیو