خیابانی در سنت لوئیس آمریکا خودرویی را بلعید

خیابانی در سنت لوئیس آمریکا خودرویی را بلعید

خیابانی در شهر سنت لوئیس آمریکا در روزی عادی یک مرتبه دهان باز کرد و خودرویی را بلعید. این حادثه در صبح روز پنج شنبه روی داد. گفته می شود هیچکدام از سرنشینان خودرو که از باشگاه ورزشی برمی گشتند در این حادثه آسیبی ندیده اند. جزئیات و اطلاعات بیشتری از این حادثه منتشر نشده است.

خیابانی در شهر سنت لوئیس آمریکا در روزی عادی یک مرتبه دهان باز کرد و خودرویی را بلعید. این حادثه در صبح روز پنج شنبه روی داد. گفته می شود هیچکدام از سرنشینان خودرو که از باشگاه ورزشی برمی گشتند در این حادثه آسیبی ندیده اند. جزئیات و اطلاعات بیشتری از این حادثه منتشر نشده است.

تازه‌ترین ویدیو