درخشش شمشیر بازان روس در رقابت های تیمی قهرمانی اروپا

درخشش شمشیر بازان روس در رقابت های تیمی قهرمانی اروپا
نگارش از Euronews

روسیه عنوان نخست رقابت های تیمی شمشیر بازی قهرمانی اروپا در اسلحه سابر را از آن خود کرد.

مطالب مرتبط