واکنش شهروندان ترکیه به نتیجه همه پرسی

واکنش شهروندان ترکیه به نتیجه همه پرسی
نگارش از Euronews

ابهامات بسیاری از شهروندان ترکیه نسبت به صحت و سقم نتیجه همه پرسی روز یکشنبه در حالی ادامه دارد که رجب طیب اردوغان با اعلام «پیروزی» راه افزایش قدرت خود در مقام ریاست جمهوری را بیش از پیش هموار کرده…

ابهامات بسیاری از شهروندان ترکیه نسبت به صحت و سقم نتیجه همه پرسی روز یکشنبه در حالی ادامه دارد که رجب طیب اردوغان با اعلام «پیروزی» راه افزایش قدرت خود در مقام ریاست جمهوری را بیش از پیش هموار کرده است.

یکی از شهروندان استانبول صبح دوشنبه در واکنش به نتیجه نزدیک آرای «آری» و «نه» گفت: «بنظرم نتیجه همه پرسی به گونه ای است که برای دادن قدرت بیشتر به رجب طیب اردوغان کفایت نمی کند؛ برای اینکه آرا ۵۰، ۵۰ است و واضح است که بخش عمده ای از جامعه با این همه پرسی موافق نبوده اند.»

اکثر روزنامه های ترکیه هم صبح دوشنبه با عباراتی چون «پیروزی اردوغان»، «انقلاب مردم» و «سایه بر صندوق های رای» سعی کردند موضع خود را به مخاطبان خود منتقل کنند.

یکی از پایتخت نشینان در واکنش به احتساب برگه های مهر نشده در شمارش آرا می گوید: «باورم بر این است که آرای ما را دزدیده اند. بنظرم تصمیم کمیته انتخابات مبنی بر حساب کردن برگه های مهر نشده یک رسوایی است؛ برگه های «آری» ای که به درخواست حزب حاکم شمارش شده اند. فکر می کنم که کمال قیلیچداراغلو رهبر حزب اپوزیسیون باید استعفا دهد.»

اما یکی دیگر از ساکنان آنکارا نظرمتفاوتی دارد. او می گوید: «نمی دانم سیستم جدید حکومت چه چیز تازه ای با خود دارد ولی خوشحالم برای اینکه فردی که طرفدارش بودم حالا تبدیل به یک رییس جمهور با قدرت اجرایی می شود و راضی هستم و امیدوار به اینکه نظام جدید بهتر باشد.»

قرار است سازمان امنیت و همکاری اروپا بعد از ظهر امروز درباره نتایج این همه پرسی موضع گیری کند.

مطالب مرتبط