توفان «کوک» زلاندنو را درنوردید

توفان «کوک» زلاندنو را درنوردید
نگارش از Euronews

خبر کوتاه زلاندنو وقوع توفانی بزرگ و بی سابقه را پشت سرگذاشت.

خبر کوتاه

زلاندنو وقوع توفانی بزرگ و بی سابقه را پشت سرگذاشت. این توفان که «کوک» نام دارد سبب قطع برق، رانش زمین، قطع درختان و انسداد شماری از جاده ها شده است. در پی بارش سنگین باران نیز در برخی از مناطق جنوب زلاندنو سیل جاری شده است.

مطالب مرتبط