بازبینی ویدئویی نتیجه دیدار اسپانیا و فرانسه را تغییر داد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
بازبینی ویدئویی نتیجه دیدار اسپانیا و فرانسه را تغییر داد

در بازی دوستانه سه شنبه بین فرانسه و اسپانیا که استاددو فرانس پاریس برگزار شد داوران در یک حرکت انقلابی از ویدئو بهره بردند و در همین راستا گل اول فرانسه که گریزمن زد پس از تایید آن توسط کمک داور پس از بازبینی
بدلیل آفساید مردود اعلام شد. گل اسپانیا هم که ابتدا مردود اعلام شده بود پس از بازبینی تایید شد تا اسپانیا دو بر ۰ بازی را ببرد.

دیده دشام درباره بازبینی ویدئویی در طول بازی می گوید: « به تبع نتیجه بازی کاملا تغییر کرد. مطمئنا بدون بازبینی این امکان وجودن داشت. این موضوع کاملا صحیح است. اما من نام آنرا انقلاب نمی گذارم بهتر است بگوییم تغییر و تحول. فکر می کنم همیشه در این باره هم بحثهای زیادی وجودی داشته باشد.»

یکی از مخالفان سرسخت بازبینی ویدئویی میشل پلاتینی رییس پیشین یوفا بود و حال با برکناری او از قدرت امید آن می رود که بازبینی ویدئویی در بازیهای رسمی عملی شود تا دست کم درصد اشتباهات کمتر از گذشته شود و حق به حقدار برسد.