سومین ساک جواهرات بسرقت رفته از موناکو کشف شد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
سومین ساک جواهرات بسرقت رفته از موناکو کشف شد
  • خبر کوتاه *

پلیس موناکو از کشف سومین ساک حاوی جواهرات به سرقت رفته از جواهر فروشی کارتیه در این شاه نشین خبر داد. با این کشف جدید و طبق گفتۀ پلیس تمامی جواهرات به سرقت رفته از این جواهرفروشی کشف شده است.

پلیس ارزش این جواهرات را که روز شنبه و با مشارکت پنج سارق جوان به سرقت رفته بود میلیون ها یورو اعلام کرده است.

پلیس چهار نفر از سارقان را که بین ۲۰ تا ۲۵ سال دارند، دستگیر کرده است و جستجوها برای دستگیری نفر پنجم ادامه دارد. به گفتۀ پلیس، وی توانسته از منطقۀ خودمختار موناکو خارج شود اما طبق اعلام پلیس، جستجو برای یافتن وی به دیگر مناطق فرانسه نیز گسترش یافته است.

سارقان این جواهرات را در سه ساک جاسازی کرده بودند اما روز شنبه و پس از سرقت از این جواهرفروشی در جریان تعقیب و گریز پلیس توانسته بود ضمن دستگیری سه نفر از این سارقان، دو ساک حاوی این جواهرات را نیز کشف کند.

پلیس موناکو می گوید این سارقان اهل نیس، شهر همجوار موناکو هستند و روز دوشنبه به اتهام سرقت مسلحانه در دادگاه حاضر و تفهیم اتهام شده اند.