استعفای مقام سازمان ملل در اعتراض به حذف گزارش ضد اسراییلی

Access to the comments نظرها
نگارش از امید لهبی
استعفای مقام سازمان ملل در اعتراض به حذف گزارش ضد اسراییلی

ریما خلف، دبیر کمیسیون اقتصادی-اجتماعی سازمان ملل متحد برای غرب آسیا روز جمعه از سمت خود کناره گیری کرد.

انتظار داشتم که اسراییل و متحدانش برای تکذیب گزارش فشار زیادی بر دبیرکل سازمان ملل وارد کنند

وی در اعتراض به درخواست دبیرکل سازمان ملل برای حذف گزارشی که در آن رفتار اسراییل در سرزمین های فلسطینی را با رژیم آپارتاید مقایسه کرده استعفا داده است.

خانم خلف با بیان اینکه در برابر فشارها تسلیم نخواهد شد از گزارش خود دفاع کرد و گفت: «انتظار داشتم که اسراییل و متحدانش برای تکذیب گزارش فشار زیادی بر دبیرکل سازمان ملل وارد کنند. دبیرکل به من دستور داد که گزارش را پس بگیرم.» وی افزود: «طبیعی است که جنایتکاران به کسانی که از قربانیان دفاع می کنند حمله کنند.»

در مقابل استفان دوجاریک، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل قبول استعفای خانم خلف در اثر فشار اسراییل و آمریکا را رد کرد و گفت: «موضوع این است که دبیرکل قدرت لازم برای اداره سازمان را به صورت موثر دارد و می تواند اهدافش را محقق کند.» وی در عین حال تاکید کرد که گزارش مورد مناقشه از سایت سازمان ملل حذف شده است.

نماینده آمریکا در سازمان ملل نیز ضمن استقبال از تصمیم دبیرکل گفت که وقتی کسی به نام سازمان ملل «گزارش موهنی» منتشر می کند بهتر است استعفا دهد.

این گزارش شدیدا از نقض حقوق بشر توسط اسراییل در سرزمین های فلسطینی انتقاد کرده بود. در بخش از این گزارش آمده است که اسراییل به دلیل تحمیل رژیم آپارتاید به مردم فلسطین مرتکب جنایت علیه بشریت شده است.