کودکان، بزرگترین قربانی شش سال درگیری و جنگ در سوریه

کودکان، بزرگترین قربانی شش سال درگیری و جنگ در سوریه
نگارش از Euronews

سال ۲۰۱۶ بدترین سال برای کودکان سوری بود. دستکم ۶۵۲ کودک در این کشور کشته شدند، ۸۵۰ کودک در سال ۲۰۱۶ در جنگ و درگیری شرکت داده شدند که این تعداد نسبت به سال گذشته دو برابر شده است. ازدواج زودهنگام و ب

شش سال از آغاز قیام مردم سوریه علیه رژیم بشار اسد و آغاز درگیریها در این کشور می گذرد. درگیری ای که کشورهای منطقه، اروپا، روسیه و آمریکا در آن شرکت یافتند و به تلخ ترین فاجعه انسانی سالهای اخیر تبدیل شد.

جنگ سوریه تا کنون جان نزدیک به ۴۰۰ هزار نفر را گرفته و آوارگان بی شماری را موجب شده است.

امروز نیمی از جمعیت ۲۲ میلیونی سوریه خانه های خود را ترک کرده اند و بیش از ۱۳ میلیون نفر نیاز به کمکهای فوری دارند.

شمار آوارگان داخلی در سوریه به بیش از شش میلیون نفر رسیده است و نزدیک به پنج میلیون آواره سوری به کشورهای همسایه پناه برده اند. ترکیه میزبان بیش از دو میلیون و هفتصد هزار پناهجوی این کشور بوده است. یک میلیون نفر به لبنان و حدود ۶۵۰ هزار نفر به اردن پناه برده اند.

علاوه بر این بیش از ۸۸۴ هزار پناهجوی سوری از آوریل ۲۰۱۱ تا اکتبر ۲۰۱۶ در کشورهای اروپایی درخواست پناهندگی کرده اند.

سه چهارم از تعداد پناهجویان سوری را زنان و کودکان تشکیل می دهند. گرچه همه مردم توانایی فرار کردن از مناطق درگیری را نداشته اند اما ماندن در سوریه نیز بخصوص برای کودکان بسیار پرخطر است.

سال ۲۰۱۶ بدترین سال برای کودکان سوری بود. دستکم ۶۵۲ کودک در این سال در سوریه کشته شدند که این تعداد ۲۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.

تعداد ۸۵۰ کودک در سال ۲۰۱۶ در جنگ و درگیری شرکت داده شدند که این تعداد نسبت به سال گذشته دو برابر شده است.

بسیاری از کودکان از بیماریهایی جان می دهند که قابل درمان هستند اما پزشک، تجهیزات پزشکی یا داروی های مناسب در دسترس نیستند. تنها سال گذشته ۳۳۸ بیمارستان هدف حمله قرار گرفته و ویران شدند.

ازدواج زودهنگام و به کار گماشتن کودکان برای کمک به وضعیت خانواده از جمله آسیب ها ی متداول برای کودکان در مدت شش سال درگیری در سوریه بوده است.

تقریبا یک میلیون نفر در مناطق تحت محاصره در سوریه بدون هیچگونه امدادرسانی پزشکی وکمکهای غذایی به دام افتاده اند و طرفین درگیر از آنها به عنوان سلاح مبارزه یا سپر انسانی استفاده می کنند.

مطالب مرتبط