چرا استاد نتوانست در مصاحبه زنده با بی بی سی کودکانش را آرام کند؟

Access to the comments نظرها
نگارش از Banafsheh Soleimani
چرا استاد نتوانست در مصاحبه زنده با بی بی سی کودکانش را آرام کند؟

استادی که در دفتر کارش در منزل خود مشغول مصاحبه زنده با شبکه بی بی سی بود، اما ناگهان کودکان بازیگوش اش با ورود به دفتر و جلوی دوربین مصاحبه را دچار اختلال کردند، در برنامه دیگری با حضور همسر و کودکانش داستان این اتفاق را برای بینندگان شرح می دهد.

او می گوید: «امیدوار بودم که سرانجام همسرم متوجه شود و راهی برای بیرون بردن کودکان بیابد. ما کتاب ها و وسایل بازی بچه ها را در این اتاق که دفتر کارم نیز هست، گذاشته ایم و انتظار داشتم که شاید دخترم بنشیند و مشغول کتاب خواندن شود، دست کم برای حدود ۳۰ ثانیه تا مصاحبه تمام شود. اما وقتی پسرم وارد شد دیگر کاری نمی توانستم بکنم. مستقیم به دوربین نگاه می کردم تا موضوع از دست نرود و امیدوار بودم که این تداخل پخش نشود.»