شکار گرازهای آلوده به مواد رادیواکتیو در فوکوشیما

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
شکار گرازهای آلوده به مواد رادیواکتیو در فوکوشیما

در منطقه فوکوشیما در ژاپن، گرازهای وحشی از مناطق کوهستانی به روستاهایی هجوم که بدنبال فاجعه اتمی فوکوشیما در سال ۲۰۱۱ میلادی خالی از سکنه هستند. حادثه های اتمی فوکوشیما در اثر زمین لرزه و سونامی شدید در این منطقه رخ داد.

گوشت این حیوانات که در اطراف نیروگاه فوکوشیما بوده اند به دلیل آلودگی به مواد رادیواکتیو قابل مصرف نیست. گرازهای آلوده به مواد رادیواکتیو برای مردم محلی و برای رفت و آمد هم خطرناک هستند.

مقامات محلی برای خلاص شدن از دست گرازهای آلوده به تشعشتعات رادیواکتیو دست به دامن شکارچیان شده اند.