ایتالیا؛ جان باختن دو مهاجر در آتش سوزی «گتوی بزرگ»

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
ایتالیا؛ جان باختن دو مهاجر در آتش سوزی «گتوی بزرگ»

دو جوان اهل مالی در آتش سوزی شب گذشته در اردوگاه پناهندگان غیرقانونی در ایتالیا جان باختند. این اردوگاه که «گِتوی بزرگ» نام گرفته در نزدیکی شهر سن سِوِرو در جنوب ایتالیا واقع شده است.

ایبو ترائوره، سخنگوی ساکنان این اردوگاه می گوید: «آنها (کشته شدگان) اهل مالی بودند، خیلی جوان بودند؛ حدود ۳۳ و ۳۶ سال داشتند. مشکل اینجاست که ما جایی نداریم برویم. آنهایی که جانشان را از دست دادند برای خوابیدن به این اردوگاه برگشته بودند.»

مقامات ایتالیا روز اول مارس دستور تخلیه این اردوگاه غیرقانونی را داده بودند. دلیل این کار، نفوذ بزهکاران به این مکان ذکر شده بود. نزدیک ۵۰۰ مهاجر غیرقانونی این اردوگاه زندگی می کنند. اکثر مهاجران که به عنوان کارگر روزمزد در مزارع کار می کنند تاکنون از تخلیه اردوگاه سرباز زده اند.