حسنی مبارک تبرئه شد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
حسنی مبارک تبرئه شد

عالی ترین دادگاه تجدیدنظر مصر حسنی مبارک، رئیس جمهوری پیشین این کشور را روز پنجشنبه از اتهام مشارکت در کشتار معترضان در قیام سال ۲۰۱۱ میلادی مصری ها تبرئه کرد.

خانواده هایی که عزیزانشان را در انقلاب موسوم به بهار عرب سال ۲۰۱۱ از دست داده بودند خواستار بازگشایی پرونده آقای مبارک بودند اما دادگاه با این تقاضای وکلای آنها مخالفت کرد.

آقای مبارک پس از جلسه دادگاه که در واقع آخرین جسله دادگاهی وی بود با هلی کوپتر به بیمارستانی نظامی منتقل شد، جایی که از شش سال پیش تاکنون در آنجا به سر می برد.

حسنی مبارک حدود چهار سال پیش به اتهام صدور فرمان کشتار معترضان به حبس ابد محکوم شده بود، حکمی که بعدها توسط دادگاه تجدیدنظر لغو شد تا پرونده بازبینی شود.

قیام مصری ها ملهم از تونسی ها، قیامی علیه بیکاری، فساد، استبداد و اقتدارگرایی بود که سرانجام حسنی مبارک را مجبور به کناره گیری از قدرت کرد.