توقیف اتوبوس مخالفان تراجنسیتی در مادرید

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
توقیف اتوبوس مخالفان تراجنسیتی در مادرید

خبر کوتاه

پلیس شهر مادرید یک اتوبوس متعلق به یک گروه کاتولیک ضد تراجنسیتی را توقیف کرد.

این اتوبوس نارنجی رنگ که روی بدنۀ آن شعارهایی بر ضد تراجنسیتی نوشته شده بود، در پی اعتراض فعالان حقوق بشر، اتحادیه های کارگری و شورای شهر مادرید توقیف شد.

این گروه کاتولیک قصد داشت با این اتوبوس به سراسر کشور اسپانیا سفر کرده و به تبلیغ بپردازد. آنها اعلام کردند توقیف اتوبوسشان را کاری غیرقانونی می دانند و درصدد تهیه یک اتوبوس جدید هستند.