فردریک شاتیون یار مارین لوپن تحت تحقیق و بررسی قرار گرفت

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
فردریک شاتیون یار مارین لوپن تحت تحقیق و بررسی قرار گرفت

خبر کوتاه
«فردریک شاتیون» از دوستان و یاران نزدیک مارین لوپن، رهبر حزب راست گرای افراطی «جبهه ملی» فرانسه به اتهام تخلف مالی در انتخابات سال ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ میلادی تحت تحقیق و بررسی قرار گرفت.

نام آقای شاتیون سال گذشته میلادی با افشاگری موسوم به «اوراق پاناما» گره خورد. وی مظنون به فرار مالیاتی و انتقال هزاران یورو به بهشت های مالیاتی از طریق ثبت شرکتی بنام «ریوال» بود.