امید به زندگی تا ۲۰۳۰ افزایش می یابد

امید به زندگی تا ۲۰۳۰ افزایش می یابد
نگارش از Euronews

خبر کوتاه * تحقیقات صورت گرفته توسط دانشگاه سلطنتی لندن، امید به زندگی در بیشتر کشورهای جهان تا سال ۲۰۳۰ به ۹۰ سال افزایش می یابد.

  • خبر کوتاه *

تحقیقات صورت گرفته توسط دانشگاه سلطنتی لندن، امید به زندگی در بیشتر کشورهای جهان تا سال ۲۰۳۰ به ۹۰ سال افزایش می یابد.

کرۀ جنوبی اولین کشوری خواهد بود که به این سطح از امید به زندگی دست می یابد و آمریکا علیرغم پیشرفت و تکنولوژی یکی از کشورهایی است که کمترین سطح امید به زندگی را خواهد داشت.

طبق این تحقیات صورت گرفته، زنان ۹۰.۸ سال و مردان ۸۴.۱ سال در کشوری مانند کرۀ جنوبی عمر خواهند کرد.

پس از کرۀ جنوبی کشورهای فرانسه و ژاپن از دیگر کشورهایی هستند که امید به زندگی در آنها تا سال ۲۰۳۰ افزایش خواهد یافت.

مطالب مرتبط