ده ها سرنشین قایقی بادی در آب های لیبی جان باختند

ده ها سرنشین قایقی بادی در آب های لیبی جان باختند
نگارش از Euronews

حداقل ۷۴ مهاجر و پناهجو در آب های دریای مدیترانه در ساحل لیبی جان باختند.

حداقل ۷۴ مهاجر و پناهجو در آب های دریای مدیترانه در ساحل لیبی جان باختند.

به نظر می رسد جان باختگان سرنشینان قایق بادی پاره شده ای هستند که در نزدیکی ساحل شهر «زاویه» پیدا شده است.

بیم این می رود که شمار جان باختگان بیش از ۷۴ نفر است.

گفته می شود قاچاقچیان انسان، موتور قایق را برداشته و قایق و سرنشینان آن را سرگردان در دریا به حال خود رها کرده اند.

در سال گذشته میلادی بیش از ۵ هزار مهاجر و پناهجو در تلاش برای عبور از دریای مدیترانه و رسیدن به اروپا جان خود را از دست دادند.

اما از دوشنبه شب تا روز سه شنبه و در دو عملیات جداگانه حدود ۶۳۰ مهاجر توسط گارد ساحلی ایتالیا نجات داده شدند.

اتحادیه اروپا از یک سو مهاجران و پناهجویان را نجات می دهد و از سوی دیگر با امتیازها و مشوق هایی که به کشورهایی همچون لیبی می دهد از آنها می خواهد تا مانع عبور مهاجران به سوی اروپا شوند.

همزمان پاپ فرانچسکو، رهبر کاتولیک های جهان خواستار تغییر نگرش بنیادین به مهاجران و طرد شعارهای عوامگرایانه در کشورهای ثروتمند شد که به گفته وی ترس و خودبینی می می آفریند.

مطالب مرتبط