شغل جدید همسر رییس جمهور آذربایجان

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
شغل جدید همسر رییس جمهور آذربایجان

خبر کوتاه

الهام علی اُف، رییس جمهور آذربایجان در اقدامی تامل برانگیز با صدور حکمی، همسرش را به سمت معاون رییس جمهور منصوب کرد. بدین ترتیب مهربان ۵۲ ساله که در حال حاضر معاون اول حزب آذربایجان نوین، حزب حاکم در این کشور است، معاون همسرش شد.

پستی جدید پس از اصلاح قانون اساسی در این کشور و اقدامی که منتقدان از آن بعنوان تثبیت قدرت خاندان علی اُف در جمهوری آذربایجان یاد کرده اند.